Oddaliśmy już 371.200 litrów krwi.

Zarejestrowaliśmy 49 dawców szpiku kostnego

Strony partnerskieWażne wydarzenia • XXII akcja • XXI akcja • XX akcja • XIX akcja • XVIII akcja • XVII akcja • XVI akcja • XV akcja • XIV akcja • XIII akcja • XII akcja • XI akcja • X akcja • IX akcja • VIII akcja • VII akcja • VI akcja • V akcja • VI akcja • III akcja • II akcja • I akcja • Założenie Klubu


VIII akcja krwiodawstwa - zebrano 18 litrów krwi!

W dniu 31.08 br. w Urzędzie Gminy Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach podczas Dożynek Gminnych odbyła się VIII Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Ochotniczych Straży Pożarnych przy UG w Biskupicach. Do akcji przystąpiło 49 krwiodawców, z których 40 osób oddało krew, co dało 18 litrów życiodajnego płynu.

Osoby, które oddały krew: Wilk Jacek, Palonek Tadeusz, Ćwierz Jacek, Kot Krzysztof, Palonek Aleksander, Kasprzyk Piotr, Bobak Stanisław, Nagięć Marcin, Ciapała Barbara, Urban Krzysztof, Ptasznik Bartosz, Wajda Marcin, Grochot Sławomir, Babicz Marcin, Górka Sylwia, Grochot Krzysztof, Czajczyk Maciej, Wielek-Mandrela Małgorzata, Mandrela Krzysztof, Chomont Maria, Kaleta Sebastian, Chomont Mateusz, Kozdroń Mateusz, Mazur Joanna, Bebak Damian, Borzęcki Marcin, Kmiecik Robert, Szybowski Mirosław, Piąstka Konrad, Borzęcki Krzysztof, Krzywda Agnieszka, Krzywda Elżbieta, Kot Piotr, Czop Magdalena, Florek Agata, Krzyk Ewelina, Borzęcki Marcin, Darzycka-Pazdan Katarzyna, Wąsik Marcin, Kukieła Stanisław.
Do VIII akcji przystąpili krwiodawcy, którzy od wielu lat oddają krew. Byli to m.in.: Pan Piotr Kasprzyk, który oddał już 26 litrów krwi; Pan Jacek Ćwierz ( 23 litry ); Grochot Stanisław ( 19,7 litrów ). Nie zabrakło również młodych ludzi, którzy zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy.

W ośmiu akcjach krwiodawstwa zorganizowanych przez nasz klub udało się zebrać łącznie 125 litrów i 850 mililitrów krwi. Z tego wynika, że krew oddało 280 osób. Po zakończonej akcji odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i odznaczeń dla sponsorów i krwiodawców.

Wójt Gminy Biskupice oraz Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Biskupice składają serdeczne podziękowania za przyłączenie się do akcji krwiodawstwa. Państwa ofiarność pozwoliła na sprawniejsze przeprowadzenie akcji. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizacji wytyczonych zamierzeń.

Sponsorzy:

1. Państwo Stachura - Firma Przewozowa SK – BUS Biskupice,
2. Pan Marek Kot właściciela - Pizzerii-Resteuracji „Ranczo furia” Trąbki,
3. Ksiądz Prałat Tadeusz Dąbrowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Caritas" Biskupice,
4. Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice,
5. Pani Barbara Ciapała - Świetlica Wiejska „Krakowiaczek” Łazany,
6. Pan Jan Kot - Radny Powiatu Wielickiego,
7. Druh Stanisław Wilk Prezes Zarządu Gminnego OSP w Biskupicach.

Podziękowanie dla krwiodawców i działaczy Klubu: Pani Agaty Blicharskiej, Joanny Kulmy, Pana Piotra Kasprzyka, Aleksandra Palonka, Tadeusza Palonka za humanitarny i bezinteresowny z głębi serca płynący dar krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Wójt Gminy Biskupice oraz Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Biskupice składają serdeczne podziękowanie dla Pana Jacka Ćwierza za przyłączenie się do akcji krwiodawstwa.Oddając 23 litry krwi przyczynił się Pan do ratowania zdrowia i życia potrzebujących ludzi.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizacji wytyczonych zamierzeń.

Wręczono również odznaki dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Odznaczenia wręczyli Prezes Okręgu PCK w Wieliczce Henryk Uhryński oraz Wójt Gminy Biskupice Pan Henryk Gawor.

Brązowa
W dowód uznania za największy dar humanitarny-bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje Pani Renacie Palińskiej, Panu Krzysztofowi Kotowi, Marcinowi Nagięć i Łukaszowi Kani, brązową odznakę zasłużony honorowy dawca krwi.

Srebrna
W dowód uznania za największy dar humanitarny-bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje Panu Marcinowi Babicz, srebrną odznakę zasłużony honorowy dawca krwi.

Złota
W dowód uznania za największy dar humanitarny-bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadaje Panu Sławomirowi Grochotowi złotą odznakę zasłużony honorowy dawca krwi.


Zapraszamy na kolejną akcję, którą zaplanowano na dzień 22 listopada 2014r. IX akcja krwiodawstwa połączoną zostanie z II akcją rejestracji dawców szpiku kostnego.Zachęcamy również do polubienia naszego profilu na facebook'u kikająctutaj.


Tekst: Daniela Orłowska
Zdjęcia: Tomasz Kot