Oddaliśmy już 371.200 litrów krwi.

Zarejestrowaliśmy 49 dawców szpiku kostnego

Strony partnerskieWażne wydarzenia • XXII akcja • XXI akcja • XX akcja • XIX akcja • XVIII akcja • XVII akcja • XVI akcja • XV akcja • XIV akcja • XIII akcja • XII akcja • XI akcja • X akcja • IX akcja • VIII akcja • VII akcja • VI akcja • V akcja • VI akcja • III akcja • II akcja • I akcja • Założenie Klubu


"Twoja krew ratuje życie" - XIV Akcja Krwiodawstwa

Klub Honorowych Dawców Krwio Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Gminy w Biskupicach zorganizował czternastą już akcję krwiodawstwa połączoną z rejestracją dawców szpiku kostnego. Pomimo wakacji przybyło aż 37 osób, które małym kosztem chciały pomóc innym. Po przejściu odpowiednich badań życiodajny płyn oddało 29 osób, a więc w sumie pobrano aż 12 litrów 650 ml krwi, która pozwoli uratować życie wielu osobom.

Osoby, które pomogły:
Artur Leśniak, Barbara Ciapała, Mariusz Borzęcki, Kamil Ćwierz, Marcin Grabka, Bogusław Bochenek, Maria Chomont, Paweł Wajda, Marcin Wajda, Joanna Kulma, Magdalena Kołodziej, Dorota Cabas, Katarzyna Kurzawa, Anna Walosik, Mateusz Chomont, Janusz Hebda, Małgorzata Kulma, Jacek Wilk, Iwona Mrugała, Jacek Ćwierz, Jacek Pietras, Katarzyna Cudak, Agnieszka Krzyda, Anna Tomasik, Anna Konarska, Agnieszka Rabiarz, Radosław Kanarek, Banachowski Robert, Mateusz Jachimczak.
Wszystkim, którzy oddali krew serdecznie dziękujemy.

Wszyscy krwiodawcy otrzymali posiłek regeneracyjny przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice z produktów ufundowanych przez Pana Jacka Wilka ze Sławkowic i Państwo Marię i Jana Kot z Bodzanowa, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławkowic ufundowały i przygotowały ciastka do kawy.

Klub HDK składa ogromne podziękowania:
- Panu Henrykowi Gaworowi - Wójtowi Gminy Biskupice,
- Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Biskupice.
- Panu Jackowi Wilkowi ze Sławkowic,
- Panu Ryszardowi Palonkowi - Naczelnikiwi OSP Sławkowice,
- Kołu Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice,
- Panu Adamowi Jamce - Prezesowi OSP Sławkowice,
- Państwu Marii i Janowi Kot z Bodzanowa.Zachęcamy również do polubienia naszego profilu na facebook'u kikająctutaj.