Oddaliśmy już 371.200 litrów krwi.

Zarejestrowaliśmy 49 dawców szpiku kostnego

Strony partnerskieWażne wydarzenia • XXII akcja • XXI akcja • XX akcja • XIX akcja • XVIII akcja • XVII akcja • XVI akcja • XV akcja • XIV akcja • XIII akcja • XII akcja • XI akcja • X akcja • IX akcja • VIII akcja • VII akcja • VI akcja • V akcja • VI akcja • III akcja • II akcja • I akcja • Założenie Klubu


"Darując krew, darujesz życie"

W Niedzielę Palmową, w przedświątecznych nastrojach i w scenerii wielkanocnych pisanek Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Biskupicach po raz kolejny zorganizował akcję krwiodawstwa, a także akcję rejestracji dawców szpiku kostnego. Krwiodawcy oddali 16 litrów 650 ml krwi, która pozwoli przeprowadzić kilka operacji ratujących zdrowie i życie potrzebujących pacjentów, a do bazy dawców szpiku kostnego zarejestrowały się 3 osoby.


Chętnych do oddania krwi było 51 osób, lecz nie wszyscy spełniali obowiązujące krwiodawców kryteria, dlatego krew pobrano od 37 osób. Do bazy dawców szpiku kostnego zarejestrowały się 3 osoby, które po przejściu stosownych badań będą mogły uratować życie osobom chorującym na białaczkę.

W trzynastej akcji wzięli udział zarówno krwiodawcy, którzy systematycznie przyłączają się do akcji krwiodawstwa, ( Wilk Jacek, Bochenek Bogusław, Nagięć Marcin, Barbara Ciapała, Krzywda Elżbieta) jak również osoby, które krew przyszły oddać po raz pierwszy (Stasik Artur, Skupień Rafał, Tańcula Paweł, Cabas Dorota, Wyroba Małgorzata, Kmiecik Ramona, Mrugała Iwona. Do akcji w naszej gminie przystąpił Pan Bogusław Bochenek z Poręby Wielkiej ( Gmina Niedźwiedź ), który do tej pory oddał już imponującą ilość 45 litrów 100 ml życiodajnego płynu.

Osoby, które oddały krew:
Barbara Ciapała, Bogusław Bochenek, Paweł Wajda, Michał Wrześniak, Rafał Skupień, Marcin Nagięć, Maria Grabka, Artur Leśniak, Mariusz Borzęcki, Marcin Borzęcki, Krzysztof Borzęcki, Katarzyna Darzycka-Pazdan, Kamil Dziedzic, Izabela Czerwińska, Kamil ćwierz, Konrad Piąstka, Jacek Wilk, Katarzyna Sosin, Joanna Henzel, Mateusz Homont, Artur Kostecki, Paweł Dąbrowski, Arkadiusz Wajda, Artur Stasik, Mateusz Jachimczak, Wioletta Pilch, Paweł Tańcula, Rafał Lebiest, Małgorzata Kulma, Dorota Cabas, Małgorzata Wyroba, Iwona Mrugała, Elżbieta Krzywda, Agnieszka Krzywda, Robert Kmiecik, Kmiecik Ramona, Stanisław Konarski.
Wszystkim, którzy oddali krew serdecznie dziękujemy.

Dla wszystkich krwiodawców został zapewniony posiłek regeneracyjny przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice z produktów ufundowanych przez Pana Jacka Wilka ze Sławkowic i Państwo Marię i Jana Kot z Bodzanowa, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławkowic ufundowały i przygotowały ciastka do kawy. Każdy krwiodawca otrzymał upominek ufundowany przez Urząd Gminy Biskupice.


Klub HDK Biskupice składa gorące podziękowania sponsorom akcji:
- Wójtowi Gminy Biskupice Panu Henrykowi Gaworowi,
- Panu Jackowi Wilkowi ze Sławkowic,
- Kołu Gospodyń Wiejskich przy OSP Sławkowice,
- Państwu Marii i Janowi Kot z Bodzanowa.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi OSP przy UG w Biskupicach składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do XIII akcji krwiodawstwa połączonej z VI rejestracją dawców szpiku kostnego, a także wszystkim os-bom, które zaangażowały się w przygotowanie i rozpropagowanie akcji krwiodawstwa: Wójtowi Gminy Biskupice Henrykowi Gaworowi, pracownikom UG Biskupice, dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy, księżom proboszczom parafii Bodzanów, Biskupice i £azany, druhom z jednostek OSP Gminy Biskupice oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania akcji. Szczególne podziękowania Zarząd Klubu składa Panu Adamowi Jamce Prezesowi OSP Sławkowice, który bierze czynny udział w organizacji wszystkich akcjach krwiodawstwa.Zachęcamy również do polubienia naszego profilu na facebook'u kikająctutaj.